omp.png

Vad vill du se på scen? Denna fråga är utgångspunkten i workshopserien OMP! Här får barnen vara med och bestämma. Vi är i färd med att göra en dansföreställning för barn, av barn, med oss.  

Vi föreslår vi en 50 minuter lång workshop på er skola där vi prövar sceniska förslag i dialog med barnen. För årskurs 3, 4 och 5. En klass med max 26 barn per workshop. Denna höst erbjuder workshops mellan den 25:e oktober och 4:e november.

 

Under nästa år kommer barnen som deltar i workshopen att kunna se föreställningen de bidragit till och kunna ge ännu fler förslag på förändringar! En föreställning av barn för barn där barns intressen, tankar och idéer står i fokus och formar nya scenrum och uttryck för andra barn. 

 

*Hela vårt team tar snabbt coronatest dagen vi kommer till er skola och håller naturligtvis avstånd och alla andra försiktighetsåtgärder.

Screenshot 2021-03-15 at 15.38.37.png

Med dansen som ett verktyg vill vi uppmuntra barnen att skapa på ett sätt i vilket deras berättande och uttryck är den konstnärliga rösten. 

 

Istället för att vuxna sitter och funderar på vad barn skulle kunna uppskatta i en dansföreställning så utgår den här produktionen utifrån just barnens egen kreativitet och otroliga fantasi! OMP är en föreställning som kommer att skapas av barn för barn och som framförs av oss!

 

Syftet med OMP är att få tillåtelse att träda in i barnens värld och med respekt och i samarbete med dem återskapa den och vidare framföra den för barnen

 

OMP is a workshop delivered by a team of international dance artists, nurturing creativity & empowerment to create a show for kids by kids. Totally free! Helt gratis! 

 

Kontakt info(at)robindingemans.net för att ordna teamet att komma till din skola. Available this autumn between 25th October och 4th November

 ​

Genom att komma med förslag men även vara lyhörda med vad gruppen vi möter har för kreativa behov kommer vi skapa en trygg workshops miljö i vilken individerna blir sedda och deras kreativitet uppmuntrad och tagen på allvar.

Här följer några frågor för att du ska få veta mer om varför vi vill att just dina elever ska vara medskapare till något som kommer att bli ett otroligt spännande scenkonst äventyr!

 

Hej! Hur fick du den här idén?

Jo jag har gått och känt länge att jag blivit trött på vuxna som gör en hel del antaganden om vad barn kan vara intresserade av i teater och dans sammanhang. Jag vill ge större utrymme till just barnens egna röster i det kreativa skapandet. Jag vill höra deras frågor och funderingar och ge utrymme till deras intressen, fantasi och ambitioner i en konstnärlig process. 

 

Om jag förstått det hela rätt ska barn agera typ regissörer till den här föreställningen?

Tja på sätt och vis. Jag är intresserad av vad som händer om man börjar att ge barn och deras kreativitet  mer plats  på scen - vad händer om man låter barns nyfikenhet, känslor och kunskap möta vuxnas erfarenhet och kunskap i hur något kan förverkligas och framföras. Och även hur kan barn och vuxna öppna upp för nya sätt att vara lyhörda, tänka och känna tillsammans för att gemensamt förverkliga och utöka kreativitet hos varandra?

 

Så vilka är det egentligen som sen står på scen till slut - barnen eller ni vuxna?

Det är de vuxna. Tanken är att barnen själva utgör den kreativa basen för vad som kommer att skapas och formas på scen men det är med användning av vuxna medarbetare. De vuxna blir barnens verktyg på scen. 

Arbetssättet vi kommer att använda oss av är workshops med barn där vi utforskar sätt att möta olika barn i deras sätt att tänka, dela, uttrycka sig och skapa och att vi arbetar fram idéer tillsammans som sedan testas och testas igen. När föreställningen är klar att spelas kommer den att turnera som produktion både för de barn som varit föreställningens ursprungliga medskapare och för andra barn som får ta emot och blir nådda av andra barns skapande.

 

Oj, låter som ett äventyrligt projekt där allt kan hända?

Ja det är ambitiöst men som jag ser det ett otroligt viktigt projekt. Vem blir lyssnad på och vem får utrymme att skapa? Hur kan vi ge en bredd till vad som är möjligt, både i det lilla och det stora? Hur kan vi ge barn känslan att få vara en del av ett pussel och ett kreativt uttryck, där deras inflytande är viktigt och del av en helhet?

 

​Tankar  från dansarna om projektet:

 

Konst är som vanligt men lite konstigare.

 

Vilka rörelser är tillåtna? Vem får vara med? Vem bestämmer?

 

En önskan om att något skall hända: en dröm, en frukt, en sång.

 

Ett försök att tillsammans med barn inventera vad som känns angeläget att leva ut, och hur det låter sig göras.

 

Ge plats åt funderingar och förhandling om vad som kan hända?

 

Att genom konstnärliga uttryck utsätta varandra för lusten att förstå oss sig själva, andra och varandra.

Med stöd av

kulturradet_logo.gif
StockholmsStad_logotypeStandardA4_300ppi
Svart-Weld-logga kopia.jpg