omp.png

Vad vill du se på scen? Är utgångspunkten I workshop serien OMP! Här får barnen vara med och bestämma. Vi är i färd med att göra en dansföreställning för barn, av barn, med oss. Vi föreslår en 45 minute (corona säker*) workshop på er skola där vi prövar sceniska förslag i dialog med barnen. För årskurs 2/3, 4 och 5. En klass/max 26 barn per workshop. *Hela vårt team tar snabbt coronatest dagen vi kommer till er skola och håller naturligtvis avstånd och alla andra försiktighetsåtgärder.

Vi ska skapa en föreställning av barn för barn där barns intressen, tankar och idéer står i fokus och formar nya scenrum och uttryck för andra barn. Under nästa år kommer barnen som deltar i workshopen att kunna se den prestation de bidragit till och ge ännu fler förslag och svar!

OMP is a workshop delivered by a team of international dance artists, nurturing creativity & empowerment to create a show for kids by kids. Totally free! Helt gratis! Kontakt info(at)robindingemans.net för att ordna teamet att komma till din skola. Tillgänglig: 5 maj till 29 juli

Screenshot 2021-03-15 at 15.38.37.png

Med dansen som ett verktyg vill vi uppmuntra barnen att skapa på ett sätt i vilket deras berättande och uttryck är den konstnärliga rösten.

Syftet med OMP är att få tillåtelse att träda in i barnens värld och med respekt och i samarbete med dem återskapa den och vidare framföra den för barnen.  

Genom att komma med förslag men även vara lyhörda med vad gruppen vi möter har för kreativa behov kommer vi skapa en trygg workshops miljö i vilken individerna blir sedda och deras kreativitet uppmuntrad och tagen på allvar.

OMP är en föreställning som kommer att skapas av barn för barn oss som hör av oss!
Istället för att vuxna sitter och funderar på vad barn skulle kunna uppskatta som innehåll i en dansföreställning så utgår den här produktionen utifrån just barns egna kreativitet och otroliga fantasi! Här följer några frågor för att du ska få veta mer om varför vi vill att just dina elever ska vara medskapare till något som kommer att bli ett otroligt spännande scenkonstäventyr!

 

Hej! Hur fick du den här idén?

Jo jag har gått och känt länge att jag blivit trött på vuxna som gör en hel del antaganden om vad barn kan vara intresserade av i teater och danssammanhang och att jag vill ge större utrymme till just barnens egna röster i det kreativa skapandet. Jag vill höra deras frågor och funderingar och ge utrymme till deras intressen, fantasi och ambitioner i en konstnärlig process.

 

Så om jag förstår det rätt ska barn agera typ regissörer till den här föreställningen?

Tja på sätt och vis. Jag är intresserad av vad som händer om man börjar att ge barn utrymme och deras kreativitet plats - vad händer om man låter barns nyfikenhet, känslor och kunskap basert  möta vuxnas erfarenhet och kunskap i hur något sen skulle kunna förverkligas och framföras. Men även där hur kan barn och vuxna öppna upp för nya sätt att vara lyhörda, tänka och känna samt nya vägar till gemensamt förverkligande och utökade arbetsätt hos varandra?

 

Så vilka är det egentligen som sen står på scen till slut - barnen eller ni vuxna?

Tanken är att barnen själva utgör den kreativa basen för vad som kommer att skapas och formas på scen men det är med användning av vuxna medarbetare. som verktyg på scen. 

Arbetssättet vi kommer att använda oss av är workshops med barn där vi utforskar olika sätt att möta olika barn i deras olika sätt att tänka, dela, utrycka sig och skapa och att vi arbetar fram idéer tillsammans som sedan testas och testas. När föreställningen är klar att spelas kommer den att turnéra och spelas som produktion både för de barn som varit föreställningens ursprungliga medskapare och för andra barn som får ta emot och bli nådda av andra barns skapande.

 

Oj, låter som ett äventyrligt projekt där allt kan hända?

Ja det är ambitiöst men som jag ser det ett otroligt viktigt projekt. Vem blir lyssnad på och vem får utrymme att skapa? Hur kan vi ge en bredd till vad som är möjligt, både i det lilla och det stora? Hur kan vi ge barn känslan att få vara en del av ett pussel och ett kreativt utryck, där deras inflytande är viktigt och del av en helhet… Vad händer om vi får börja lära känna sätt som får oss att gå från att vara konsumenter till agenter redan i tidig ålder.

Konst är som vanligt men lite konstigare.

 

Vilka rörelser är tillåtna? Vem får vara med? Vem bestämmer?

 

En önskan om att något skall hända: en dröm, en frukt, en sång.

 

Ett försök att tillsammans med barn inventera vad som känns angeläget att leva ut, och hur det låter sig göras.

 

Ge plats åt funderingar och förhandling om vad som kan hända?

 

Att genom konstnärliga uttryck utsätta varandra för lusten att förstå oss sig själva, andra och varandra.

Med stöd av 

kulturradet_logo.gif
StockholmsStad_logotypeStandardA4_300ppi
Svart-Weld-logga kopia.jpg